Stats
équipements TP Équipement forage, battage, tranchage

Remarques

__ANG

We offer sales and rental of professional Optical Navigation Systems TSP-02 and TSP-03 for controlling pilot drilling on auger rigs for high precision gravity drilling. Most useful for long distances with high accuracy is required.

On request, we will present the device on the site.
Possible rental of equipment for any period of time.
The price is for the basic kit.

More photos:


------------------------------------------------------------------------------

CONTACT:
Contact e-mail: Damian Sobczak

Contact tel. In English: Paweł Kasperek +48 516-173-352
Contact tel. In Polish: Damian Sobczak +48 512-287-044
Contact tel. In Russian, Belarusian and Ukrainian: Marek Kasperek +48 601-527-796


JUMARPOL Gliwice Poland (established 1994r.)
INTERNATIONAL CENTRE TRENCHLESS TECHNIQUES -JUMARPOL Poland
Trenchless Engineering - Drilling under roads and rivers
Designing assistive devices work in difficult conditions in the implementation of underground pipe culverts.__PL

Produkcja Sprzedaż Wynajem
-Nawigacja optyczna do wiertnic poziomych.

Oferujemy sprzedaż i wynajem profesjonalnych Systemów Nawigacji Optycznej TSP-02 i TSP-03 umożliwiających sterowanie przewiertem pilotażowym wiertnicami poziomymi dla zadań grawitacyjnych. Szczególnie przydatne na długich odcinkach o dużych dokładnościach spadkowych.

Nawigacja współpracuje z wiertnicami Wamet; Perforator; Bohrtec; Soltau; Herrenknecht, Tracto Technik i innymi.

Więcej zdjęć i informacji:


Możliwa pomoc w uzyskaniu dofinansowania na sprzęt używany.
Podana cena jest ceną orientacyjną za zestaw podstawowy. Cena końcowa będzie ustalana w zależności od konfiguracji.
Damian Sobczak Kom:+ 48 512-287-044

Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL

inż.Damian Sobczak
Dział mechatroniki JUMARPOL
Inżynieria bezwykopowa - Przewierty pod drogami i rzekami
Projektowanie urządzeń wspomagających prace w trudnych warunkach przy realizacji podziemnych przepustów rurowych.
(Sprzedaż rur PE, świdry, rury obsadowe, wiertnice używane, przewierty, teleoptyka, elektronika, rejestratory, maszyna przeciskowa, wiertnice poziome, lokalizator, georadar, system teleoptyczny, jumarpol, nawigacja, przewiert sterowany poziomy, system teleoptyczny TSP-02, TSP-03, wiertnica ślimakowa, usługi przewiertowe)

Cette annonce vous intéresse ?

N’attendez pas, contactez la société JUMARPOL pour en savoir plus dès maintenant !
Chez ce vendeur
Annonces similaires

Consulter les actualités matériels TP :